O nas


Firma STG jest firmą szkoleniowo-handlową działającą na rynku krajowym i międzynarodowym, specjalizującą się w hurtowym handlu bronią i amunicją. Jesteśmy wyłącznymi przedstawicielami kilkunastu wiodących światowych firm z branży zbrojeniowej. Zaopatrujemy sklepy z bronią na terenie kraju, jak również odbiorców indywidualnych. Posiadamy bardzo bogatą kolekcję broni z okresu I i II wojny światowej, dzięki czemu jesteśmy najczęściej wybierani do obsługi szkoleniowej produkcji filmowych oraz rekonstrukcji historycznych.

About us


STG is a trade company active on the Polish and international market specialising in wholesale of arms and ammunition. We are exclusive representatives of more than a dozen top companies in the arms industry. We supply arms to stores in Poland and to individual customers. As our offer includes a broad collection of weapons from World War I and World War II, we are often the supplier of choice for film productions, events and in historical reconstructions.

Koncesje i certyfikaty


Koncesja

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: obrotu rodzajami broni i amunicji, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Certyfikat

Certyfikaty PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. Na postawie Wewnętrznego Systemu Kontroli

Certyfikat

Certyfikaty ISO 9001:2008. Zakres certyfikacji: Obrót bronią, amunicją i osprzętem do broni. Obrót urządzeniami optycznymi, termowizyjnymi i noktowizyjnymi..

Certyfikat

Certyfikat AQAP 2120:2009. Zakres certyfikacji: obrót bronią, amunicją i osprzętem do broni. Obrót urządzeniami optycznymi, termowizyjnymi i noktowizyjnymi...