Szkolenia taktyczne

Szkolenia taktyczne

 • Podstawowe wiadomości odnoście budowy, bezpieczeństwa, charakterystyki i zasad użycia broni używanej na szkoleniu;
 • Ocena bezpiecznej dla strzelca odległości do celu, zasady taktycznego dobywania i przeładowania broni;
 • Przyjmowanie bezpiecznych dla strzelca postaw strzeleckich;
 • Właściwe ułożenie oporządzenia, ulokowanie magazynków, broni zapasowej, granatów lub innego sprzętu;
 • Taktyczna wymiana magazynka;
 • Zasady pracy w parze i zespole;
 • Poruszanie się w terenie zurbanizowanym, leśnym, przeszukiwanie pomieszczeń i pojazdów;
 • Zasady zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej podczas pracy z bronią;
 • Podstawowe wiadomości odnoście budowy, bezpieczeństwa, charakterystyki i zasad użycia broni używanej na szkoleniu;
 • Ocena bezpiecznej dla strzelca odległości do celu, zasady taktycznego dobywania i przeładowania broni;
 • Przyjmowanie bezpiecznych dla strzelca postaw strzeleckich;
 • Właściwe ułożenie oporządzenia, ulokowanie magazynków, broni zapasowej, granatów lub innego sprzętu;
 • Taktyczna wymiana magazynka;
 • Zasady pracy w parze i zespole;
 • Poruszanie się w terenie zurbanizowanym, leśnym, przeszukiwanie pomieszczeń i pojazdów;
 • Zasady zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej podczas pracy z bronią;