Szkolenia strzeleckie
zaawansowane

  • Zasady bezpieczeństwa podczas strzelania (ochrona oczy, dłoni);
  • Zapoznanie się z bronią używana podczas szkolenia (pistolet, pistolet maszynowy, strzelba, karabinek automatyczny);
  • Informacje odnośnie zasad budowy broni i teorii strzelania;
  • Właściwe ułożenie oporządzenia, ulokowanie magazynków, broni zapasowej, granatów lub innego sprzętu;
  • Zasady szybkiego przyjmowanie właściwej postawy strzeleckiej, dobywania broni i celowania;
  • Przyjmowanie rożnych postaw strzeleckich, zmiany postaw z dobyta bronią oraz zmiana stanowiska;
  • Technika szybkiej wymiany magazynka;
  • Zasady szybkiego prowadzenia ognia do jednego i wielu celów, ocena odległości i wybór celu;
  • Zasady czyszczenia i konserwacji broni.